Điều kiện bảo hành

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

1. Đổi mới 100% : Điều kiện Bảo hành Sản phẩm được đổi mới 100% trong toàn thời gian bảo hành.

Điều kiện Bảo hành Khi hàng hóa bị lỗi do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi do nhà sản xuất.

– Hàng hóa được đổi ngay (nếu hàng có sẵn trong kho) hoặc báo lịch hẹn đổi hàng khi hàng tạm hết.

 

 

 

Biện Viện Laptop 268 luôn đồng hành bên bạn!